آخرین اخبار دولت در مورد پرداخت نقدی یارانه ها، کاتالوگ الکترونیکی را ببینید
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است یارانه ها را به صورت فاکتور الکترونیکی یا سایر وسایل مناسب پرداخت کند. البته دولت هم برای اجرای قانون تلاش می کند، اما تا زمانی که زیرساختی برای تحویل کالاهای الکترونیکی وجود نداشته باشد، همان شیوه پرداخت نقدی یارانه ها ادامه خواهد داشت.